Zastávka vo Farnosti sv. Jakuba v Dolnej Strede

  1. Domov
  2. Cykloturistická trasa Nitra - Močenok - Trnava
  3. Zastávka vo Farnosti sv. Jakuba v Dolnej Strede
Zastávka vo Farnosti sv. Jakuba v Dolnej Strede

Zastávka vo Farnosti sv. Jakuba v Dolnej Strede

Po odchode z Kaskád pelotón pokračoval po Vážkej cyklomagistrále smerom k Seredi.

Jeden z najlepších úsekov trasy ich čakal pred Dolnou Stredou, cyklochodník v dĺžke 3 km, ktorý bol otvorený pred 3 rokmi.

Vo farnosti Dolná Streda cyklopútnikov privítal farský administrátor Mgr. Martin Ferenc. 

Po občerstvení nasledovala prehliadka kostola, účastníci sa dozvedeli aj zaujímavé informácie zo života farnosti.

 

Galéria