III. cyklopúť Trnava - Nitra sa uskutoční 8. mája 2024

  1. Domov
  2. Cykloturistická trasa Nitra - Močenok - Trnava
  3. III. cyklopúť Trnava - Nitra sa uskutoční 8. mája 2024
III. cyklopúť Trnava - Nitra sa uskutoční 8. mája 2024

III. cyklopúť Trnava - Nitra sa uskutoční 8. mája 2024

Aktuálna mapa 3. cyklopúte Trnava - Nitra

 

Pozývame vás na cyklopúť po trase, ktorá je súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.
Celú trasu s nami na bicykli absolvuje aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
V tomto roku venujeme cyklopúť oprave vzácneho organa v Kostole sv.Margity Antiochijskej v Šali, ktorý bude mať 100 rokov.  
Milodary na podporu organa môžete poslať na účet SK 47 8330 0000 0020 0223 2701.
Viac informácií na stránke farnosti Šaľa. https://www.rksala.sk/


Program cyklopúte: 
7.00 – 7.45    Nádvorie pri Mariánskej sále - Štefánikova 46, Trnava 
                      Prezentácia účastníkov a štart cyklopúte
8.00          Arcibiskupský úrad Trnava - požehnanie pútnikov a štart cyklopúte
8.15          Pútnický kostol Najsvätejšej Trojice v Modranke - zastávka
9.15          Kostol sv. Ján Krstiteľa v Seredi - zastávka
10.00        Kostol sv. Jakuba v Dolnej Strede - sv. omša
12.00        Kaskády - obed
13.00        Kostol sv. Margity Antiochijskej v Šali -  prehliadka organa 
14.20        Kostol sv. Klimenta v Močenku - prehliadka organa
15.50        Biely kríž vo farnosti Cabaj-Čápor  - zastávka
16.20        Pamätník na Fabianovej doline  - zastávka
17.10        Miléniový kríž - zastávka
17.50        Mestský park Sihoť pod Nitrianskym hradom - cieľ cyklopúte
       
Organizátori zabezpečia cykloturistom občerstvenie na jednotlivých zastávkach, obed a certifikát o absolvovaní cyklopúte. 
Podmienkou je, aby sa účastníci zaregistrovali najneskôr do 30. apríla odoslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku 15€ na účet občianskeho združenia Kreatívni ľudia, ktoré je hlavným organizátorom podujatia:
IBAN:  SK86 8330 0000 0024 0175 6860
Účastníci cyklopúte môžu absolvovať celú 72 km dlhú trasu, alebo len jej časť. V žiadosti je potrebné uviesť, či budú potrebovať zabezpečiť dopravu na začiatok cyklopúte do Trnavy, príp. z Nitry po jej skončení. Podľa záujmu organizátori oslovia dopravcov a zistia ceny.

V prípade veľkého záujmu organizátori kvôli bezpečnosti nebudú môcť vyhovieť všetkým záujemcom o cyklopúť, preto je dobré prihlásiť sa čím skôr. 

Prípadné ukončenie prihlasovania bude zverejnené na tejto stránke.
 
    Aktuálne informácie:     www.kreativniludi.eu
                                         e-mail: cyklo@kreativniludia.eu
                                         mobil: 0911 100 081

Galéria

Prílohy

Komentáre