Prvá cyklopúť z Nitry do Trnavy

  1. Domov
  2. Cykloturistická trasa Nitra - Močenok - Trnava
  3. Prvá cyklopúť z Nitry do Trnavy
Prvá cyklopúť z Nitry do Trnavy

Prvá cyklopúť z Nitry do Trnavy

Cykloturistické púte Nitra – Trnava a Trnava – Nitra 2022
v rámci Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda

Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda bola 3. júla 2022 rozšírená o cykloturistickú trasu, ktorá viedla z Nitrianskeho hradu – sídla biskupa nitrianskej diecézy do sídla trnavskej arcidiecézy. Trasa nadväzuje na každoročné pešie púte a cyklopúte veriacich z farnosti Močenok do Nitry a tiež cyklopúte do Trnavy. Nové úseky vedú po upravených alejách, ktoré boli už niekoľko desaťročí nepriechodné. Ďalšie úseky vedú po asfaltových cyklochodníkoch a len malá časť po štátnych cestách.

Podujatie podporil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák a spolupredseda Rady pre migrantov, utečencov/ a pútnikov pri KBS, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

               Cyklopúť sa začala sv. omšou v katedrále sv. Emeráma. Otec biskup Viliam Judák sa veriacim prihovoril v homílii:

"Dnes požehnáme pred sviatkom svätého Cyrila a Metoda cyklistickú cestu, ktorá bude spájať Nitru a Trnavu. Slovenský Betlehem a slovenský Rím.

Cesta z Carihradu na Veľkú Moravu Jadranskou cestou v dĺžke cca 2400 km, trvala našim solúnskym bratom 60 dní. My prejdeme dnes niečo cez 70 km.  Je to určitý druh misijnej činnosti. "

Otec biskup Viliam Judák trasu požehnal a celých 77 kilomentrov absolvoval s pútnikmi na bicykli.

Krátke zastavenia mali cyklopútnici pri viacerých kostoloch, ktoré sú po trase. Počas prestávky sa dozvedeli niekoľko informácií o kostole a farnosti.

Cykloturistická púť bola rozdelená na dve časti.

Prvá časť sa začala v nedeľu 3. júla o 9.00 sv. omšou v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a skončila večer v Arcibiskupskom úrade v Trnave. Potom bol zabezpečený prevoz cyklistov s bicyklami do Nitry a okolia.

Druhá časť sa začala v pondelok 4. júla o 15.00 sv. omšou v Arcibiskupskom úrade v Trnave. Cyklopútnici pokračovali po spiatočnej ceste.

Trasa viedla cez farnosti: Nitra, Cabaj-Čápor, Močenok, Šaľa-Veča, Šaľa, Kráľová nad Váhom, Váhovce, Dolná Streda, Sereď, Vlčkovce, Modranka a Trnava.

Mapku trasy si môžete pozrieť TU.     

Galéria