Od Klimenta ku Gorazdovcom

  1. Domov
  2. Cyrilometodská tradícia
  3. Od Klimenta ku Gorazdovcom
Od Klimenta ku Gorazdovcom

Od Klimenta ku Gorazdovcom

Divadelný súbor Gorazd z Močenku, divadlo Materinky Šaľa a Musicantica Slovaca pripravili divadelné predstavenie Od Klimenta ku Gorazdovcom. Tvorcovia vychádzali z hry Rudolfa Dilonga Gorazd z obdobia príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy, ktorí prinášali pozostatky sv. Klimenta.

Súbory realizovali svoje vystúpenia v miestach, ktoré sú súčasťou práve rozšírenej trasy Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda.

Prvé vystúpenie sa uskutočnilo 5. júla 2022 v nitrianskom podhradí v rámci podujatia Nitra milá Nitra.

Realizáciu finančne podporilo mesto Nitra a obec Močenok. 

Druhé vystúpenie sa uskutočnilo 24. júla 2022 v záhrade kaštieľa v Močenku v rámci 30. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.
Atmosféru dotváral ženský spevácky zbor Cantica,
Realizáciu predstavenia podporila obec Močenok a Komunita Kráľovnej Pokoja..

Tretie vystúpenie sa uskutočnilo v Renesančnom kaštieli v Šali 3. septembra 2022 v rámci podujatia Gorazdova zvesť.
Realizáciu predstavenia podporilo mesto Šaľa.

Fotografie: Nitra milá Nitra - Lívia Doležalová
                  Gorazdov Močenok - Michal Lašut
                  Gorazdova zvesť - Mária Šeboková 

Galéria