Cyklopúť Trnava – Nitra rozohnala mraky

  1. Domov
  2. Cykloturistická trasa Nitra - Močenok - Trnava
  3. Cyklopúť Trnava – Nitra rozohnala mraky
Cyklopúť Trnava – Nitra rozohnala mraky

Cyklopúť Trnava – Nitra rozohnala mraky

Nad tretím ročníkom cyklopúte po cyrilometodskej ceste zo Slovenského Ríma do Slovenského Betlehema visel veľký otáznik. Vo viacerých predpovediach počasia boli na 8. mája prehánky a dážď.

Nakoniec však cyklopútnici nezmokli. Modlitby nechýbali už ráno. Z Nádvoria pri Mariánskej sále  sa presunuli na arcibiskupský úrad v Trnave, kde ich požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Vyzdvihol, že celú cestu na bicykli absolvuje aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák:

„To je čosi mimoriadne, keď biskup ide v pelotóne s laikmi. To má význam zjednocujúci. No ale toto má ešte ten nadprirodzený charakter. Cyril a Metod prichádzajú k nám ohlasovať Evanjelium.“

Na jednotlivých zastávkach čakali veriaci z farností cyklopútnikov a tiež otca biskupa Viliama Judáka:

„Aj spoločenstvo, ktoré tu tvoríme pri týchto krížoch je svedectvom toho, že ľudia sa radi stretávajú, len im treba dať k tomu podnet a príležitosť.“

S organizáciou cyklopúte významne pomohla Národná koordinátorka Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda Terézia Zaujecová:

„Sama som bola nadšená z toho, aké komunity žijú v tých jednotlivých lokalitách a že naozaj to posolstvo sa šíri ďalej. Že tie komunity sú živé a majú chuť niečo robiť a niečo organizovať.“

Po prvýkrát sa do cyklopúte zapojili aj študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Medzi nimi aj Nina Zaujecová:

„Cesta bola príjemná, príroda bola super a myslím, že to bol dobre využitý čas.“

Cyklopúť priniesla aj odpoveď na ďalší otáznik. Medzi najhoršie časti trasy patril počas prvého ročníka cyklopúte v roku 2022 úsek medzi Nitrou a Močenkom. Radoslav Packa a ďalší dobrovoľníci odpracovali množstvo brigádnických hodín na úprave chodníka v Biskupskom lese a zvyšných častiach trasy. Otázkou však zostáva, či majú cyklisti právo chodiť do lesa. Názor otca biskupa Viliama Judáka je jednoznačný:

„Samozrejme, že cyklisti, keď sa správajú slušne a chránia prírodu, tak majú právo. Však les patrí ľuďom.“

Viac sa dozviete v reportáži z podujatia.

S viac ako 80-timi cyklistami prvé úseky prešiel aj farár farnosti Modranka Peter Škultéty, ktorý ich privítal v Pútnickom kostole Najsvätejšej Trojice.

Ďalšia zastávka bola pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi, kde pútnikov privítal dekan dekanátu Sereď  Ján Hallon. Túto zastávku stihli len tí rýchlejší cyklisti, pretože kvôli časovému sklzu išli ostatní priamo do Kostola sv. Jakuba v Dolnej Strede.

Tam otec biskup Viliam Judák celebroval sv. omšu, ktorej sa zúčastnili cyklopútnici, veriaci z farnosti.

Nasledoval obed na Kaskádach a o pohostenie na ďalšej zastávke na fare v Šali sa postarala farnosť a mesto Šaľa. Práve obnove organa v Kostole Margity Antiochijskej v Šali je venovaná tretia cyklopúť Trnava – Nitra.

Trasu z Trnavy absolvoval aj dekan dekanátu Šaľa Maroš Lovič:

„Teraz sme to spojili s naším organom, ktorý bude mať v roku 2029 sto rokov.“

Farnosť vyhlásila zbierku na opravu organa. Záujemcovia sa môžu informovať na www.rksala.sk.

Po ukážke hry na organe v Šali, ktorú predviedol organista  Július Bujdák, čakala ďalšia ukážka na cyklopútnikov v Kostola sv. Klimenta v Močenku. Na práve zrekonštruovanom organe im zahrala Ema Demeterová, ktorá získala 2. miesto na Medzinárodnej interpretačnej súťaži v Slovinsku.

Na pohostení cyklopútnikov privítal starosta obce Močenok Roman Urbánik:

„Účasť otca biskupa je takým posilnením pre všetkých, ktorí tých 70 kilometrov absolvujú.“

V Močenku sa k cyklopútnikom pridali aj skauti z Veľkého Zálužia a Lehoty, ktorých viedol ich vedúci Ján „Zubo“ Murín:

„Dopočuli sme sa o tejto púti a veľmi sa nám páčilo, že sa týka Cyrila a Metoda. Zvlášť nás potešilo, že ide otec biskup. Tak sme si mysleli, že by sme skúsili aspoň kúsok trasy zvládnuť aj s deťmi.“

Pri Bielom kríži cyklopútnikov čakali veriaci z farnosti Cabaj-Čápor na čele s Antonom Kochanom:

„Mám veľkú radosť z toho, že sa tu zastavuje otec biskup. To je pre nás aj taká udalosť, lebo nie nadarmo sme sa trápili s obnovou tohto svätého miesta.“

Po zastávke pri pamätníku na Fabianovej doline, o ktorý sa stará Anton Ďurech pokračovali cyklopútnici do cieľa pod Nitrianskym hradom.

Neskrývali príjemné dojmy z cyklopúte.

Ivan Peko, Odborný referent Trnavského samosprávneho kraja:

Zastávky boli zaujímavé, takisto informácie, ktoré sme sa tam dozvedeli. Bolo to zvládnuteľné aj pre lepších cyklistov aj pre tých víkendových."

Tretia cyklopúť Trnava – Nitra bola zvládnuteľná aj vďaka obetavej pomoci množstva ochotných ľudí.

Roman Hatala, Miroslav Miškovič, Gabriela Miškovičová, Janka Potúčková, Juraj Potúček, Mária Kováčová, Dušan Kováč, Július Horváth, Terézia Horváthová, Peter Gomboš a mnohí ďalší cyklisti zo Šale pomáhali usmerňovať dopravu a organizovať podujatie.

Radoslav Packa, Pavol Hort, Martin Sýkora, Marián Petráni, Vojtech Suchý a mnohí ďalší pomáhali pri úprave trasy, zhotovovaní mapiek a ďalších potrebných vecí.

Farníci v Šali v spolupráci s mestom Šaľa pomohli zabezpečiť občerstvenie.

Občerstvenie v Močenku pomohli zabezpečiť starosta obce Roman Urbánik, dekan Peter Michalov spolu s farníkmi. Podobne so svojimi veriacimi sa o cyklopútnikov postaral aj pán dekan Ján Hallon v Seredi a pán farár Martin Ferenc v Dolnej Strede.

Pri Bielom kríži napiekli gazdinky z farnosti, ktoré zorganizoval Anton Kochan a na Fabianovej doline sa o pohostenie postaral Anton Ďurech so svojimi priateľmi z Párovských Hájov.

Pri preprave bicyklov pomohli Ján Vereš a Ján Lenčéš z Močenku, ktorý zdarma zapožičali vozík  a namontovali naň zariadenie na uchytenie bicyklov.

S dopravou pomohla DOPA, PILLBUS a ďalší dopravcovia.

Podujatie a tiež úpravu trasy finančne podporili:

Nitrianske biskupstvo a otec biskup Viliam Judák

Nitriansky samosprávny kraj

Vojtech Suchý - Nadácia EPH

Obec Močenok, Duslo as, oz Juvamen  

Juraj Lenický, Erik Vörös, Gabriela Sklenárová, Zdenka Dičérová...

Pri propagácii podujatia významne pomohla Národná koordinátorka pre EKSCM Terézia Zaujecová, učiteľka z Gymnácia sv. Cyrila a Metoda v Nitre Danka Brezniaková,  Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Trnavský samosprávny krajmosprávny kraj, mesto Šaľa, mesto Nitra, obec Močenok a mnohí ďalší.

Organizačne pomohlo občianske združenie Reanimare, Centrum pomoci pre rodinu,  Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu. 

Bezpečnú dopravu cyklistov pomohli zabezpečiť štátna polícia v Šali, mestskí policajti v Trnave, Šali, Nitre a obecná polícia v Močenku.

Celé podujatie organizačne zabezpečovalo občianske združenie Kreatívni ľudia.

 

Foto: Jana Potúčková, Peter Sýkora

Galéria

Komentáre